Forekomsten af PLL bærere i den danske avlspopulation kortlægges igennem ca. 1 år

Det betyder at alle hunde, både hanner og tæver, der anvendes i avl i denne periode, anbefales at blive testet, og resultaterne indsendes til klubbens avlsudvalg.Dansk svensk gårdhund er en sund og langtlevende race, uden racespecifikke genetiske sygdomme.
Det er et af Dansk/svensk gårdhundeklub's vigtigste formål at bidrage til at bevare dette, også i fremtiden.

I april 2022 blev der ved tilfældigt fund konstateret en bærer at øjensygdommen PLL (primær linse luxation). Kikki´s Kennel Cosmo. Samtidig fik avlsudvalget kendskab til yderligere bærere i Danmark, som ikke umiddelbart er beslægtede med Kikki´s Kennel Cosmo.
En bærer har et gen for sygdommen PLL og et raskt gen. Bærere får ikke sygdommen, men er det der kaldes raske bærere. De kan give PLL sygdomsgenet videre til deres hvalpe.
Sygdommen kan umiddelbart kun opstå, hvis 2 bærere parres med hinanden, fordi da er der risiko for at en eller flere hvalpe får 2 PLL gener - et fra hver forælder.

Vores fælles ansvar er, for alt i verden at hjælpes ad med at forhindre, at 2 bærere parres med hinanden, så en eller flere ejere kommer til at stå med en PLL-syg hund.

Under opfølgende tests af hunde, for at kortlægge mulige bærere relateret til Kikki´s Kennel Cosmo, blev det hurtigt klart at vi behøver et større overblik end avlsuvalget kan facilitere.
Derfor bedes alle opdrættere, hanhundeejerene og alle tæveejere, der laver et kuld hvalpe, om hjælp i det kommende år:

I ca. 1 år fra maj 2022 til nogenlunde samme tid 2023 opfordres alle på det kraftigste til at teste alle hunde, hanner og tæver, der anvendes i avl for PLL.

Det er en simpel DNA test, som enhver dyrlæge kan udtage (læs hvordan man gør nedenfor). Det er vigtigt at resultatet er skriftligt og indeholder hundens chipnr. og helst også stambogsnavn.
For at vi i fællesskab kan bruge resultaterne til noget, er det også vigtigt at de sendes til avlsudvalget på avl@dsgk.dk .  Resultater lægges ud her på klubbens hjemmeside og opdateres løbende.
Avlsudvalget opfordrer på det kraftigste til ikke at anvende bærere i avl i dette år, hvor kortlægningen af spredningen finder sted.
Når vi efter 1 år forhåbentlig har et bedre overblik over udbredelsen af PLL bærere i vores danske avlspopulation, vil vi med hjælp fra DKK's sundhedsudvalg komme med anbefalinger fremadrettet.
Indtil da gælder følgende anbefalinger:

  • Det anbefales at alle hunde, både hanner og tæver, der ønskes anvendt i avl, med virkning fra øjeblikkeligt, testes for PLL inden parring. Testen skal være udtaget af en veterinær, og testresultatet skal som minimum vise hundens chipnummer, helst også stambogsnavn.
  • Det anbefales i det kommende år ikke at avle på bærere af PLL.
  • Det anbefales at alle resultater sendes til avlsudvalget på avl@dsgk.dk Resultater offentliggøres, hvis man ikke ønsker dette, skal det tydeligt fremgå af mailen.
  • Avlsudvalget laver og vedligeholder en liste, som lægges på klubbens hjemmeside. Listen opdateres løbende, mindst en gang om måneden.
  •  Hunde beslægtede med hunde, der er konstateret bærer, som er eller har været i avl bør også testes. Medmindre der er fri-testede hunde i stambogsledene imellem bæreren og de pågældende hunde.
  • Det anbefales nøje at overveje testning af gamle hunde, der har været i avl. Dette kan senere vise sig at være en hjælp til indsnævring af muligheder i forbindelse med eventuel sporing af afdøde bærere.
  • HVIS man vælger at anvende en bærer i avl, må bærere KUN parres med en testet ikke-bærer, eller en hund der er hereditært fri, OG det påhviler opdrætteren at teste alle hvalpene inden de forlader opdrættet, så der er helt styr på hvilke der er bærere i kuldet.
     En hanhund, der er testet som bærer, kan ikke stå til avl på hanhundelisten, som minimum i dette år - indtil videre.

9.  Spørgsmål og kommentarer rettes til avlsudvalget på avl@dsgk.dk eller telefonisk til avlsudvalgets formand Helene Riisgaard Pedersen på tlf. 50579514.

Hvordan gør man?

Man får en tid hos sin dyrlæge. Dyrlægen udfylder en rekvisition til Laboklin i Tyskland. Testen hedder PLL (Primary lens luxation). Dyrlægen scanner hundens chip og udtager prøven. Blodprøve anbefales, svab kan anvendes men er mindre sikker. Dyrlægen sender testen med posten til Laboklin, som sender svar (en pdf fil) tilbage til dyrlægen via email indenfor 3-5 hverdage fra modtagelsen. N/N = hunden er ikke bærer. N/PLL eller PLL/N= hunden er bærer.

Mailen sendes til hundens ejer fra dyrlægen. Ejer sender mailen videre til avl@dsgk.dk

Prisen er typisk en konsultation plus prisen for laboratoriets arbejde, 1000-1500 kr. pr. hund. Man kan med fordel udtage prøver fra flere hunde samtidig og dermed opnå rabat hos de fleste dyrlæger.

Hvad er PLL?

PLL er en alvorlig og smertefuld nedarvet øjenlidelse, som skyldes en dislokation af den krystallinske linse i øjet. De første symptomer opstår ofte i en alder af 20 måneder, men linse luxation forekommer også ind imellem først hos hunde mellem 3 og 8 år. Hunden bliver meget hurtigt blind. Eneste effektive behandling er at fjerne øjet. Typisk rammes først det ene øje, og derefter det andet. Det rammer altid begge øjne.

 

Test resultat

PLL primær linse luxation status (ADAMTS17)

Sundhedsstatus

N/N

Ingen kopi af PLL-mutationen

Hunden er normal (rask)

(ikke bærer)

N/PLL

1 kopi af PLL-mutationen

Hunden er normal (rask) (bærer)

PLL/PLL

2 kopier af PLL-mutationen

Hunden er, vil eller kan blive syg

 

Dansk/svensk gårdhundeklub har samarbejdet med den svenske gårdhundeklub og meget tæt fulgt et lignende forløb i Sverige, hvor man tilfældigt fandt en bærer med et stort antal hvalpekuld for et par år siden. Derfor findes der et stort skriftligt materiale på den svenske klubs hjemmeside om PLL, inklusive en liste over svenske PLL resultater, som ejere har sendt til den svenske klub.

Alt dette kan findes og læses her:  Information om PLL i Dansk/svensk gårdhund


Klik her for den aktuelle PLL liste Danmark

Klik her for meddelelsen fra avlsudvalget til klubbens medlemsblad