Velkommen til Dansk/svensk gårdhundeklub (DSGK), en specialklub under Dansk Kennel Klub (DKK)

Indtil år 2002 var racen tilknyttet en samleklub, delt med andre racer, kaldet Klubben for Hyrde-, Kvæg- og Gårdhunde, men i 2002 fik Dansk/svensk gårdhund sin egen specialklub.

Klubben er anerkendt af, og samarbejder med DKK, og DKK's bestemmelser har forrang foran klubbens vedtægter.

Nogle af klubbens formål er i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Dansk/svensk Gårdhund og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Dansk/svensk Gårdhundeklub er DKK´s sagkyndige indenfor avlsarbejdet vedrørende Dansk/svensk Gårdhund.

Du kan læse mere om klubben rundt omkring her på hjemmesiden.